yim.com.tr
Yapı İnovasyon Merkezi

İNŞAAT PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE
BIM (Building Information Modelling) UYGULAMALARI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE TARTIŞILDI

İnşaat projelerinin tasarım ve uygulama süreçlerinde giderek daha yaygın olarak kullanılan Yapı Bilgi Modellemesi (BIM-Building Information Modelling) konusu 12 Mart 2016 Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi’nde ele alındı. YİM-Yapı İnovasyon Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilen ve inşaat sektöründe çalışan profesyonellerin ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda BIM yaklaşımının felsefesi, gelişimi ve uygulamada gelinen noktalar ele alındı.

Üç oturumdan oluşan sempozyumda ilk oturumda BIM in tanımı ve proje yönetim süreçlerine katkıları ve karşılaşılan güçlükler dinleyiciler ile paylaşılırken ikinci oturumda BIM uygulamalarında kullanılan yöntem ve bilgisayar programları tartışıldı. Son oturumda ise örnek proje uygulamaları dinleyiciler ile paylaşıldı.


Sempozyum konuşmacılarının sunumlarında öne çıkan bazı notlar şöyle;

Dr. Mehmet Sait Cülfik, İstanbul Smart Academy

BIM inşaat projelerinin tasarım, uygulama ve işletme süreçlerini entegre eden çok doğru bir yaklaşım sunuyor bizlere. Tasarım sürecini üç boyuta taşıyarak disiplinler arası entegrasyonu sağlarken, dördüncü ve beşinci boyut olarak zaman ve maliyet yönetimini tasarım ile bütünleştirerek yapım yönetimini destekliyor, ve altıncı boyut olarak da varlık yönetimini tüm süreçler ile entegre eden bir yaklaşım sunuyor bizlere.


Doç. Dr. Beliz Özorhon Boğaziçi Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) inşaat sektörünün işleyişini değiştirmeye yönelik yeni bir yaklaşımdır. Sektördeki sorunlara çözüm olarak daha entegre bir proje yönetimi anlayışı gerekmektedir. Takımların ve süreçlerin entegrasyonunu sağlamak adına BIM uygun bir platform sunmaktadır. Dünyadaki uygulama seviyesine nazaran Türkiye’de henüz çok erken ve düşük seviyede olsa da BIM uygulamaları sektörde hızlı bir şekilde yayılmaktadır.


Doç.Dr. Ümit Işıkdağ, Mimar Sinan Üniversitesi

Yapı Bilgi Modelleme yapının tasarım aşamasından yıkımına kadar geçen tüm yaşamı boyunca, yapı ile ilgili bilgilerin ilgili yazılımlar tarafından kodlanarak etkin olarak paylaşılmasına yönelik bir iletişim stratejisidir. Bu strateji proje yönetiminde güncel yöntemler ile uyumlu biçimde uygulandığında projelerde zaman ve maliyet ve kalite bakımından fark edilir faydalar sağlanacaktır. Buna ilave olarak Yapı Bilgi Modelleri, yapıların yaşamı boyunca yapı ile ilgili bilgilerin en güncel halini barındıracak ve akıllı kentleri oluşturacak olan bilgi omurgasının önemli yapı taşlarından birini teşkil etmektedir. Ülkemizde Yapı Bilgi Modelleme konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve kamu kurumları başta olmak üzere standart ve strateji geliştirme çalışmalarına gecikmeden başlanmalıdır.


Dr. Ömer Bisen, XPM Proje Çözümleri

BİM çözümleri, proje yönetim döngüsü içerisinde yer alan operasyonel sorunların çözümüne yönelik, 5 Boyutlu Proje Yönetim Metodolojisi doğrultusunda, projede yer alan tüm tarafları, tüm iş süreçlerini, proje yönetim bilgi alanlarının tamamını ve teknik operasyonel süreçlerde kullanılan yazılımları entegre ederek iş süreçleri ile projelerdeki mali ve süresel hakimiyeti arttırıp, proje yönetim performanslarının artırılmasına hatırı sayılır katkılar sağlamaktadır.


Dr. Zafer Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi

BIM konsepti, yapıların planlama, tasarım, işletme ve yenileme/bakım evrelerinde enerji verimliliği açısından önemli kazanımlar getirme potansiyeline sahiptir. Özellikle deprem tehdidinden dolayı hızlı bir kentsel dönüşüme gereksinim duyulan ülkemizde, dönüşümün enerji kullanımı açısından daha efektif binalara yönelik olarak gerçekleştirilmesi, iyi planlanmış bir BIM kullanım stratejisiyle daha etkin bir şekilde mümkün olacaktır.


Niyazi Kemer, Autodesk Türkiye

Başarılı bir BIM uygulaması için bir yol haritası hazırlanması önemli, bu yol haritasının hazırlanması için kaynak oluşturabilecek belgelerin tanıtılması ( standartlar) gerekmekte.

Galip Han, Entegre Satek

Günümüzde tasarım aşamasında BIM tabanlı uygulamalar çizim programları ile birlikte sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Gelişen teknoloji ve aynı doğrultuda artan projelerdeki sistem karmaşasını önlemek için uzmanlar BIM uygulamalarına zaman ve maliyet boyutlarını da eklemişlerdir. Eklenen boyutlar yapılacak olan veya halihazırda yapılmakta olan projenin, yaşayan bir sistem olmasını ve bu sistemin her bir parçasının aynı dili konuşmasını zorunlu kılmıştır. İşte bu noktada BIM tabanlı yazılımlar tasarımdan işletmeye, yani sistemin her boyutuyla devreye alınması sürecinde oldukça ciddi avantajlar sunmaktadır.


Mehmet Polat Diker, TEKFEN Mühendislik

BIM devrimi tamamlandı. Şimdi daha da heyecan verici bir dönem başlıyor: Bilgisayımlı BIM (Computational BIM). Yeni dönemin Ham Petrolü ise "Veri Olacak".

Erdinç Çiftçi, Bold Mimarlık

Sayısal bir dünyaya doğru gidilirken; yapının öncesi ve sonrası, kendisi ve etkileri de sayısal ifade edilmektedir. Bu sayısal ifade şekli tasarımcıların iş ile ilişkilerini de etkilemektedir. Bu yeni düzlemde BIM tasarımcı ve planlamacıların rollerini yeniden tanımlamakta.

Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu, TAV İnşaat

TAV İnşaat'ın bina ve havalimanı projelerinde tasarım, yapım ile sonrasında işletme aşamalarında Yapı Bilgi Modellemesi etkin olarak kulanılıyor. Piyasada bu konuda günden güne değişen beklentileri karşılamak için TAV olarak gerekli altyapı ve organizasyon kurgularını geliştiriyor ve böylelikle rekabet gücümüzü artırıyoruz.


Banu Arıkan Aydın, BMM Müşavirlik

BİM uygulamaları ile proje yönetim hizmetlerini ifa ederken, tüm operasyonel ve yönetsel iş süreçleri, kalite, zaman, sözleşme, risk, maliyet gibi inşaat proje yönetim bilgi alanlarının tamamını kapsayıp, projede yer alan yatırımcı, finansör, tasarımcı, yüklenici gibi tarafları entegre ederek tarafların ihtiyacını karşılayabilmekteyiz.

Bazı konuşmacılarımızın sunum videolarına Youtube sayfamızdan ulaşabilirsiniz... Youtube kanalımıza abone olun eklenen videolara ilk siz ulaşın. https://goo.gl/23YtvA


Dr. Mehmet Sait Cülfik - Açılış
12 Mart 2016 - Bim Sempozyumumuz, YİM Yapı İnovasyon Merkezi Yön. Kur. Bşk. Dr. Mehmet Sait Cülfik bey in açılış konuşması ile başladı
Bim Sempozyumu 1. Oturum
1. Oturum Yim kurucularımızdan Vadistanbul Proje Müdürü Mehmet Fatih Yıldırım'ın sunumuyla katılımcıların tanıtımıyla başladı.
Doç Dr. Ümit Işıkdağ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ümit Işıkdağ
Dr. Zafer Öztürk
Boun Esml - Yapı İnovasyon Merkezi Bim Sempozyumu Boğaziçi Üniversitesi'nden Dr. Zafer Öztürk Enerji ve Bim Konulu sunumu..
Dr. Ömer Bisen
BMM Müşavirlik Dr. Ömer Bisen
Galip Han - Jeremy Harkins
Entegre Satek Genel Müdürü Sayın Galip Han'ın BİM sunumu ve Avustralya'dan konuk Jeremy Harkins'in Bim Uygulaması
Niyazi Kemer - Autodesk Türkiye
12 Mart 2016 - YİM Yapı İnovasyon Merkezi Bim Sempozyumu - Niyazi Kemer Autodesk türkiye
Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu
Tav Holding - Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu